انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد:

"""نگرشی بر آسیب پذیریی و مقاوم سازی ساختمانهای متداول در سطح استان آذر بایحان شرقی""

موضوعات مورد تحقیق و پژوهش:

1طراحی سازه های فولادی در روش حدی 

2-بتن های سبک و الیافی

3-بتن های ناتراوا 

5-4-مقاوم سازی ساختمان های فلزی 

4-اثرات بارهای ضربه ای در سازه ها

5-سازه های lsf  فولادی 

6-سازه های با اتصال پیچ مهره 

7-سازه های فضا کار فولادی

طرح های پژوهشی:

کاربرد الیاف فولادی در مقاوم سازی بتن های سبک مسلح به eps

نقش استفاده از خاکستر بادی و سیلیکا فیوم در ناتراوایی بتن های یبک

 

فعالیت های  تخصصی:

تدریس  طراحی سازه های فولادی 

محاسبه ساختمان های فلزی بتنی 

دفترطراحی مهندسی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.