انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

دیپلم:

ریاضر فیزیک

محل اخذ:شبستر

دبیرستان گلشن راز

سال اخذ:1369

کارشناسی: 

مهندسی عمران - راه و ساختمان

محل اخذ:دانشگاه  دولتی ارومیه

سال اخذ:1374

کارشناسی  ارشد:

مهندسی سازه

محل اخذ: دانشگاه علوم فنون مازندران

سال اخذ: 1378

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.