انگلیسی
جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

Home

بیو گرافی تحصیلی:

دیپلم :

ریاضی فیزیک

محل اخذ: دبیرستان گلشن راز شبستر 

سال اخذ: 1369

کارشناسی:

مهندسی عمران -راه و ساختمان 

محل اخذ: دانشگاه ارومیه

سال اخذ:1374

کارشناسی ارشد: 

عمران سازه 

محل اخذ: دانشگاه علوم و فنون مازندران

سال اخذ:1376

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.